Farmagudi, Ponda GOA 403401 India 0832 2335880
Gvmslogo

Goa Vidyaprasarak Mandal's

Dr. DADA VAIDYA COLLEGE OF EDUCATION

GVMs Dr. Dada Vaidya College of Education , Ponda Goa

B.Ed. Toppers

Year Student
1993-1994 Miss Jaralikar Vandana Marutirao
1994-1995 Mr. Vaze Kishore Vasudev
1995-1996 Miss Gaonkar Vasuda Sanjay
1996-1997 Miss Fernandes Lenina and Mr. Vas Miguel
1997-1998 Miss Joseph Juliana
1998-1999 Ms Goes Angelia
1999-2000 Miss Fernandes Sibelia P.
2000-2001 Mrs. Saluja Kumar S.
2001-2002 Miss Rukma Naik D.
2002-2003 Miss Padiyar Kshama Raghuvir
2003-2004 Miss Kuvelker Trupti Umesh
2004-2005 Miss Mhamal Sinthiya Sadanand
2005-2006 Miss Vaz Jennifer
2006-2007 Miss Braganza Julieta Suzy
2007-2008 Shri Subhaji Meghraj Jaiprakash
2008-2009 Miss Pai Khot Shruti Uday
2009-2010 Miss Kerkar Sanam Shrihari
2010-2011 Shri Gaude Ajay Ramchandra
2011-2012 Miss Pilgaonkar Sonam Ramakant
2012-2013 Miss Shah Kifah Naz
2013-2014 Ms Torcato Andrea
2014-2015 Miss Kudalkar Deepali Narayan
2015-2017 Miss Fernandes Apurva E Manuella
2016-2018 Miss Phadte Sanyogita Shekhar
2017-2019 Mrs. S. D. Prathiksha
2018-2020 Miss Lotliker Rutuja Ramdas
2019-2021 Miss. Prabhu Preethi Uday
2020-2022 Miss. Shaikh Aisha Bi
2021-2023 Mr. Hegde Rajat Ashok