Gvmslogo

Goa Vidyaprasarak Mandal's

Dr. DADA VAIDYA COLLEGE OF EDUCATION


WORKING COMMITTEE & GENERAL BODY MEMBERS OF GOA VIDYAPRASARAK MANDAL

WORKING COMMITTEE
1 Shri. Bhaskar. K. Khandeparkar Chairman
2 Shri. Girish R. Kelekar Vice Chairman
3 Shri. Jayant Mandurkar Secretary
4 Shri. Prabhat M. Shikerkar Treasurer
5 Shri. Ashok Nagvekar Member

GENERAL BODY
1 Adv. Shri. Avinash Lawande President
2 Shri. Dhananjay Mamledar Sub President
3 Shri. Narayan M. Patil Secretary
4 Shri. Parag G. Wagle Secretary